Kennis op het gebied van douane-procedures, -wetgeving en -processen

Internationale projecten Douanekennis is tot op zekere hoogte universeel. Douaneprocedures zijn in Europa en de rest van de westerse wereld redelijk efficiënt en in ieder geval ontworpen om de handel zo weinig mogelijk te hinderen. Deze ervaring is zeer bruikbaar in zowel commerciële projecten als die voor institutionele opbouw in andere landen.

Onze mensen zijn zeer goed in staat om de locale situatie in te schatten en om haalbare verbeteringen te beschrijven en te implementeren. Zo hebben we ondermeer ervaring met het verbeteren van de grenscontroles in Kazachstan en Kyrgizië, het implementeren van het Geharmoniseerd Systeem voor zowel overheid als bedrijfsleven in Suriname, het ontwerpen van een Port Community Systeem voor een haven in Kroatië en het beschrijven van procedures voor een haven in Egypte.

 

Nederland België
Diverse trainingen op het gebied van oorsprong van goederen in het preferentiële verkeer. Verzorgen van een training voor een softwarebouwer op het gebied van invoer- en uitvoerprocedures.
Brazilië Servië en Montenegro
Voor KGH Border Services is in Brazilië door ons een studie gedaan naar het mogelijk vereenvoudigen van de betalingen aan de overheid bij invoer en uitvoer. Dit moet uiteindelijk resulteren in een enkelvoudige betaling voor alle belastingen en andere heffingen bij invoer en uitvoer.

Momenteel is het nog zo dat aan elke dienst afzonderlijk moet worden betaald. We hebben voorgesteld om te kijken naar de EU situatie en de manier waarop in diverse lidstaten wordt omgegaan met de betalingen aan zowel nationale als EU instanties. Ook hebben we voorgesteld om de betaling los te koppelen van de logistiek.

In Nederland is dat vormgegeven door bedrijven zekerheid te laten stellen en die te staffelen waarna maandelijks achteraf een betaling volgt. In de Braziliaanse situatie zal zoiets ook zeker verlichting geven. Het idee is in ieder geval omarmd door PROCOMEX, de organisatie voor het internationaal opererende bedrijfsleven in Brazilië.

In de Balkan landen en Moldavië is door ons met KGH Border Services een onderzoek gedaan naar het gebruik van de bilaterale cumulatie in de oorsprongsregelingen met de EU, de EVA landen en Turkije. Dit heeft geresulteerd in veel inzicht omtrent deze materie maar ook in een aantal aanbevelingen voor de CEFTA in Brussel.

We hebben daarbij vooral ingezet op volledige cumulatie en afschaffing van de no-drawback regel in de overeenkomsten tussen de Balkanlanden en de EU. Praktisch hebben we de bevindingen gepresenteerd in Montenegro en Servië aan respectievelijk vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de overheid. Ook is daar een training gegeven over deze materie.

Inmiddels hebben we zelf veel profijt van de opgedane kennis en inzichten bij het geven van training en begeleiding aan Nederlandse bedrijven die met de productie van goederen en douane-aspecten zoals oorsprong en veredeling worstelen.

Sierra Leone

In het West-Afrikaanse Sierra Leone hebben we in november 2016 bijgedragen aan een project van Evofenedex waarbij de verbetering van de logistiek centraal stond. De ervaring tijdens de ebola crisis was dat het lang duurde voordat hulpgoederen op de plaats van bestemming waren. Dat had deels te maken met de infrastructuur maar ook met de regelgeving en procedures en niet in de laatste plaats aan het gebrek aan samenwerking tussen de overheid en marktdeelnemers. Onze rol was hierin verbetering aan te brengen door de Nederlandse benadering uit te leggen en in overleg met de deelnemers te verkennen in hoeverre dat in Sierra Leone kan bijdragen aan een verbetering.

 

 Home

 • macedonia-flag-3d-icon-128.png
 • switzerland-flag-3d-icon-128.png
 • finland-flag-3d-icon-128.png
 • ireland-flag-3d-icon-128.png
 • bulgaria-flag-3d-icon-128.png
 • poland-flag-3d-icon-128.png
 • norway-flag-3d-icon-128.png
 • moldova-flag-3d-icon-128.png
 • netherlands-flag-3d-icon-128.png
 • portugal-flag-3d-icon-128.png
 • san-marino-flag-3d-icon-128.png
 • latvia-flag-3d-icon-128.png
 • france-flag-3d-icon-128.png
 • slovakia-flag-3d-icon-128.png
 • ukraine-flag-3d-icon-128.png
 • kosovo-flag-3d-icon-128.png
 • montenegro-flag-3d-icon-128.png
 • slovenia-flag-3d-icon-128.png
 • italy-flag-3d-icon-128.png
 • hungary-flag-3d-icon-128.png
 • united-kingdom-flag-3d-icon-128.png
 • monaco-flag-3d-icon-128.png
 • austria-flag-3d-icon-128.png
 • croatia-flag-3d-icon-128.png
 • germany-flag-3d-icon-128.png
 • andorra-flag-3d-icon-128.png
 • malta-flag-3d-icon-128.png
 • czech-republic-flag-3d-icon-128.png
 • spain-flag-3d-icon-128.png
 • albania-flag-3d-icon-128.png
 • greece-flag-3d-icon-128.png
 • lithuania-flag-3d-icon-128.png
 • serbia-flag-3d-icon-128.png
 • denmark-flag-3d-icon-128.png
 • sweden-flag-3d-icon-128.png
 • liechtenstein-flag-3d-icon-128.png
 • romania-flag-3d-icon-128.png
 • vatican-city-flag-3d-icon-128.png
 • belgium-flag-3d-icon-128.png
 • belarus-flag-3d-icon-128.png
 • luxembourg-flag-3d-icon-128.png
 • iceland-flag-3d-icon-128.png
 • georgia-flag-3d-icon-128.png
 • estonia-flag-3d-icon-128.png
 • bosnia-and-herzegovina-flag-3d-icon-128.png

CONTACT

Voor vragen of informatie.

EDOUC BV

Adres Emelaarseweg 5, 3791 PS Achterveld
Telefoon (0342) 451002
e-mail info@edouc.nl
web www.edouc.nl

FACEBOOK

INFO

Als u vragen heeft en u wenst deze per e-mail te willen stellen, gebruik dan ons contactformulier.

Klik hier

Back to Top